Farmavfallsstyringstilskudd

Farmavfallsstyringstilskudd  Føderale programmer som gir tilskudd til farmavfallshåndtering, fokuserer vanligvis på ett av to områder: assistanse for fast avfallshåndtering eller forbedring av avløpsvannkontroll. Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet finansierer slike tilskudd. I noen tilfeller kan bønder samarbeide med andre bedrifter og lokale myndigheter for å få finansiering for individuelle avfallshåndteringsprosjekter.

USDA

En av de største kildene til føderal finansiering for farm waste management kommer fra US Department of Agriculture ' s Kontor for Rural Development. Denne tilskuddsmuligheten, kalt USDA Solid Waste Management Grant, gir penger til lokale myndigheter og ideelle organisasjoner for å planlegge for nye fastavfallsanlegg og gi teknisk assistanse til eksisterende anlegg. Grantemidler kan også brukes til å vurdere fremtidige behov og finansiering av opplæringsprogrammer. Hovedbudsjettet for denne bevilgningen er å redusere virkningen av landbruksavfall på vannressurser. Selv om enkelte bønder ikke er berettiget til å motta denne bevilgningen, kan ikke-bønneforeninger eller landdistriktsvanndistrikter søke.Rural Utilities Service

Kontoret for Rural Development

US Department of Agriculture

1400 Independence Ave. SW

Wa shington, DC 20250

202-690-2670

www.rurdev.usda.gov

EPA

Miljøvernbyrået administrerer et program utviklet for å hjelpe redusere forurensning gjennom bevaringsarbeid og innovasjoner som tillater gjenbruk av landbruks- og husholdningsavfall i andre applikasjoner. Et bredere utvalg av prosjekter er kvalifisert for finansiering i dette programmet enn i USDA-programmet. EPA-tilskuddene kan brukes til undersøkelser, studier og offentlig utdanning, i tillegg til opplæring, teknisk assistanse og planlegging. Finansiering tildelt under denne muligheten kan ikke brukes til kapitalkostnader, for eksempel bygging og grunnkjøp.U.S. Environmental Protection Agency

1200 Pennsylvania Ave. NW

Washington, DC 20460

703-308-8460

www.epa.gov

Recovery and Reinvestment Act

American Recovery and Reinvestment Act gir finansiering for bygging av nye avfallshåndteringsanlegg. Byggtilskudd til renseanlegg gir en kilde til finansiering til bønder og kommuner som ønsker å løse problemer som skyldes vannavfall ved å bygge eller forbedre behandlingsanlegg. Mens private enheter er kvalifisert for denne finansieringen, må en lokal kommune søke på deres vegne. Et avløpsbehandlingsprosjekt bygget med denne tilskuddsmidlet kan tjene en region, fylke eller kommune.Miljøvernbyrå 1200 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20460

202-564-0634

www. epa.gov

Forurensningskontroll

Gårdsavfall som slippes ut i lokale vannveier og grunnvannstabeller gjennom avstrømning, kalles ofte forurensning uten punkt. Dette skyldes at avfallet fra gårdene ofte ikke kan spores til et enkelt punkt, for eksempel en avløpsrør eller røykehals. For å hjelpe til med å håndtere disse unnvikende ikke-punktskildene, gir EPA finansiering til statlige og utdanningsinstitusjoner som kontrollerer, håndhever og håndterer vannforurensning. Dette programmet gir også penger til teknisk assistanse til bønder og offentlig utdanning om virkningen av vannforurensning. Mange av programmene som er kvalifisert for finansiering gjennom denne muligheten, er regulerende.

Miljøvernbyrået

1201 Grunnloven Ave. NW

Washington, DC 20460

202-501-2399

www.epa.gov

Andre artikkelen

Hvordan gjenopprette og lagre byggematerialer
Slik borer du gjennom keramisk veggkledning
Hvem Produsenter Husky Tools?
Slik Weatherize ditt hjem ved å fikse vinduet glasset Putty
Type tre skap til å gå med en brasiliansk Kirsebærgulv
Slik Lim Tre Gulv På Betong
Hvordan bruke en Orbital Floor Sander
Hvordan lage en mantelhylle
Slik setter du på fyllstrimler for kjøkkenskap
Bygg en flismurbeskyttelse bak en peis
Etterbehandling Metoder for MDF
Hvordan lage baderomsbelysning
Party Hall Stage Decorations
Hvordan lage en dusj pan
Kitchen Layout Ideas
Grønne materialer å bygge et hus med
Hvordan lage en vegg på betong
Hvordan kutte en marmorstrøm
Hvordan grout
Hvordan lage vindgenerator hjemme